2011. január 18., kedd

A magyar népdal

"A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket". (Kodály Zoltán)

A regös
László Gyula, 50 rajz a honfoglalókról. Móra, Budapest, 1982, 105. old. (részlet).

A népdal a magyar népzene legősibb formája.
Milyen a magyar dal, a magyar zene?
A keleti népek - s így a mi népünk zenéjére is jellemző, hogy a dalnak nemcsak szövege, hanem dallama is költői alkotás.
A költő kifejezi érzelmeit, indulatait, versbe szedi, ami a lelkében van. A magyar dal is ilyen: egyenesen az ember lelkéből jön, énekbeszéd, a dal üteme a beszédhez igazodik, nem mindig lehet szabályos ütemekbe kényszeríteni, mert akkor elvész a szépsége.
Az ősi énekbeszéd szép példái a halott-sirató énekeink. A régi ember nem szégyellte kimutatni amikor szomorú volt, gyászolt valakit. Ezek a siratóénekek kifejezik a gyászolók érzéseit.
Legegyszerűbb ősi dalaink a gyermekdalok.
Bizonyára te is sokat ismert belőlük. A magyar ember még a betegségeket is zenével gyógyította, ahogy a lenti régi gyermekdal, a Gólya, gólya, gilice mondja.


Minden király udvarában voltak énekmondók, akik az ősök nagy tetteit mondták el énekkel, s az ifjúság ezeken nevelkedett, megismerte őseit, hagyományát, kiismerte magát a világban, s tudta, hogy a hazáért hozott áldozat nagyon fontos.

Már Atilla király idejéből is említik a leírások ezeket az énekmondókat, akik a nagy király éerényeit, győzelmeit maguk szerezte énekekben adták tudtára a világnak. Az énekesek mellett hangszeres zenészek, igricek is működtek a fejedelmek, királyok udvarában. Az énekmondókat és az igriceket nagyon megbecsülték, mert olyat tudtak, amit más ember nem tudott.

Tinódi Lantos Sebestyén

A török korban a híres énekmondó, Tinódi Lantos Sebestyén énekelte meg Eger várának ostromát, amikor Dobó István védte azt a töröktőlhősies küzdelemben.

Gyönyörű népdalaink kitalálója az egyszerű ember. Nevüket nem tudjuk, mert régen nem ez volt a fotnos. A dalok a faluközösség dalai lettek, szájról szájra jártak, anyák tanították meg lányainknak, apák fiaiknak, s így hagyományozódtak sok száz éven át napjainkig. (A dalokat senki nem írta le, a gyűjtés csak az utóbbi száz esztendőben lett szokás, amikor már tudni lehetett, hogy ez a gyönyörű örökségünk csak akkor marad meg, ha leírják őket.
Legnagyobb népdalgyüjtőink Kodály Zoltán, Bartók Béla és Lajtha László voltak.

Kodály Zoltán

Lajtha László

Bartók Béla

Legősibb dalaink "pentaton" dallamúak. Mit jelent ez? Hangsoruk öt hangból áll (a penta idegen szó, ötöt jelent), ha szolmizáljuk, a "lá, dó ré mi szó lá" hangok alkotják a "lá pentaon" sort.
Ezekből a hangokból gyönyörű dalok születtek, s az egyszerű dallamokkal az ember talán még jobban ki tudja fejezni azt, ami a lelkében van, mint a bonyolultabbakkal.

(forrás: Czárán Eszter)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése