2011. január 14., péntek

A magyarság eredetmondája

A magyarság eredetéről a Képes Krónika számol be kétféle eredetet föltételezve, mégpedig a Kus nemzetségből származó Nemprothot (aza Nimródot), tartja ősapánknak, aki a Biblia tanúsága szerint "hatalmas vadász volt az Úr előtt", illetve a Jáfet fiától származó Magógot, aki Eneetől (Enehtől) nemzette Magort és Hunort, az egymást segítő testvérpárt.

A történelem még két testvérpárt tart számon: a Bibliából Kaint és Ábelt, a római ősmondából pedig Romulust és Remust. Egymás ellenében testvérek ők, hiszen Kain megöli Ábelt, Romulus pedig Remust.
A Képes Krónika a vízözönt túlélő Noé leszármazottaitól eredezteti a Föld népeit. Bár a Képes Krónika a Jáfet fiától származó Magógot jelöli meg ősapánkul, a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó emlékezet, amelyet nagyemlékezetnek szoktunk nevezni, Nimródot tartja első királyunknak, aki egyben a Föld első királya is volt.

Kárpát-medencei szkíta aranyszarvasok
Nemród nemzette Enéhtől Hunort és Magort, akik elrabolták Duló alán király lányait, akiket feleségül vesznek s  akiktől származnak a magyarok és a hunok.
Életre való népek, gyorsan szaporodnak, s amikor a korábbi hazájukat szűknek találták, bementek a szomszédos Szkítiába.

Ősanyánk Enéh neve a szarvasűnő nevének szóváltozata. A szarvasban pedig a magyarság Csodaszarvasa testesül-lelkesül meg, aki régóta a teremtést, a termékenységet, a megtermékenyülést, a termést kívánó ősanyaságot, a szarvas-boldogasszonyságot jelenti.

A XVIII. századi noszvaji református templom festett kazettáján madaras szarvas

Ez a szarvas igen gyakran egy madárral együtt jelenik meg. Ez a madár a nemes ragadozó kerecsen sólyom, amelyet népünk nagyon régóta turulnak hív.

Az életfát örző szarvasok fölött madarak.
XX. századi korondi székelykapu

A Képes Krónika számol be arról, hogy Atilla nagykirályunk leszármazottja Előd (aki Ügyek fia volt) és Emese gyermeke volt Álmos.
Álmost azért nevezték el így, mert amikor édesanyja áldott állapotban volt,  álmában egy sólyom-forma madár, a Turul jelent meg, "mintegy reá szállván", s tudomására hozta, hogy méhéből nagy és dicső királyok fognak születne, de nem a mostani földjükön sokasodnak el.

A Turul és a szarvas "szerelme".
Szkíta-kori nyeregtakaró
A monda szerint innen eredeztethetjük az Álmos-Árpád dinasztia dicső nemzetségét, amelyet Turul-nemzetségnek neveztek.
Ez a magyar uralkodói dinasztia, a keresztény világnak tíz szentet adott, annyit, amennyit soha egyetlen királyi család sem a világon!

(forrás: 5. osztályos alternatív történelmi tankönyv
főszerkesztő: Dr. Bakay Kornél)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése