2011. február 10., csütörtök

A középkor zenéje

A zene lényeges részét alkotta a keresztény istentiszteletnek. A korai középkorban kialakult az egyszólamú gregorián ének: hajlításokban gazdag dallam, (egy szótagra egy hang kerül), bibliai vagy egyéb vallásos tárgyú szöveggel, kíséret nélkül.
A hagyomány szerint Szt. Ambrus vezette be, amit I. Gergely pápa szentesített és rendszerezett 600 körül, tőle kapta elnevezését. Szillabikus, azaz szótagoló éneklésnek is nevezik.

A gregorián ének egyszólamú.
A dallamívet a szöveg fölé tett, ívelt vonalakkal jelezték. A hangközök érzékeltetésére később e jeleket különböző magasságokba helyezték, végül párhuzamos vonalakra rajzolták.

Egyszerűsége ellenére a gregorián ének igen hajlékony volt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése